פלזמה שירות מאי 21 (1)

אנחנו כאן בשבילכם, בכל ערוץ שתבחרוליצירת קשר
פלזמה נקסט 1920 8622

פסגות NEXT גמל להשקעה

חיסכון שנותן לך יותר. תכנית חיסכון גמישה ונזילה המשלבת הטבות מס
למידע והצטרפות
פלזמה טרייד 1920 8623

פסגות טרייד

רוצה לסחור בבורסה באופן עצמאי? בפסגות נהנים מחיסכון משמעותי בעמלות, שירות מקצועי וליווי של חדר מסחר
למידע והצטרפות

מכשירי החיסכון וההשקעה של פסגות

עדכונים

פסגות פועל לשוויון מגדרי מלא בדירקטוריונים

פסגות ידרוש מהחברות בהן הוא משקיע להגדיל את שיעור הנשים בדירקטוריונים. זאת כחלק מהאסטרטגיה לשילוב עקרונות ESG במדיניות ההשקעות של פסגות.

משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה נמוכה

למידע אודות תקנות משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה נמוכה - למי רלוונטי ובאילו תנאים?

השירותים ניתנים על ידי פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ – חברה מנהלת ומשווק פנסיוני – פסגות ניירות ערך בע"מ – מנהל תיקים וחבר בורסה – ופסגות בית השקעות בע"מ – משווק השקעות, לפי הרלוונטיות (להלן: "החברות") העוסקות בשיווק פנסיוני/השקעות (ולא בייעוץ פנסיוני/השקעות) ומשתייכות לקבוצת פסגות. לכל אחת מהחברות זיקה למוצרים הפנסיוניים ו/או לנכסים הפיננסים המנוהלים על ידי חברות קבוצת פסגות, וכן זיקה למוצרים הפנסיוניים ו/או לנכסים הפיננסים המנוהלים על ידי החברות הבאות, כמפורט להלן: לקרנות הנאמנות המנוהלות על ידי חברת פסגות קרנות נאמנות בע"מ, לקופות הגמל וקרנות הפנסיה המנוהלות על ידי חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ, ולקופות הגמל שהשקעותיהן מנוהלות על ידי פסגות ניירות ערך בע"מ. מובהר, כי החברות רשאיות להעדיף מוצרים ו/או נכסים אלו על פני מוצרים פנסיוניים ו/או נכסים פיננסים אחרים. מנהל הקרן הוא פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף ליעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכן אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות וקרנות סל ו/או ניירות ערך. רכישת יחידות בקרנות נאמנות וקרנות סל ו/או ניירות הערך תיעשה בהתאם לתשקיף שבתוקף ולדיווחים המיידיים בלבד.

אין לראות באמור לעיל התחייבות החברה להשגת תשואה כלשהי.

השירותים ניתנים בהתאם לנהלי החברות והוראות הדין.