הודעה על העברת מוצרי פסגות להראל

הודעה מיום 11.8.2021 לעניין העברת ניהול ומיזוג קופות מפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ להראל גמל ופנסיה בע"מ

הודעה מיום 11.8.2021 לעניין העברת ניהול ומיזוג קופות מפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ להראל גמל ופנסיה בע"מ

הננו מתכבדים לעדכנך כי ביום 30 בספטמבר 2021 יועבר הניהול של קופות הגמל וקרנות הפנסיה הבאות מפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ להראל פנסיה וגמל בע"מ (ח.פ. 512267592).

 1. קרן הפנסיה המקיפה "פסגות פנסיה מקיפה" (מס' מס הכנסה 1531).
 2. קרן הפנסיה הכללית " פסגות פנסיה כללית" (מס' מס הכנסה 1532).
 3. קרן פנסיה ותיקה "קרן פנסיה ה.ע.ל" (מס' מס הכנסה 283).
 4. קופת גמל להשקעה "פסגותNEXT  גמל להשקעה" (מס' מס הכנסה 7723).
 5. קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד "פסגות חסכון לכל ילד" (מס' מס הכנסה 11379).
 6. קופת גמל מרכזית לפיצויים "פסגות פיצויים" (מס' מס הכנסה 237).
 7. קופת גמל מרכזית לפיצויים "פסגות שיא פיצויים" (מס' מס הכנסה 839).
 8. קופה מרכזית לפיצויים "פסגות גמל מסלולית לפיצויים" (מס' מס הכנסה 616).

(להלן ביחד ולחוד: "קופת הגמל")

באותו היום, קופות הגמל וקרנות הפנסיה הבאות ימוזגו לקופות הגמל וקרנות הפנסיה המנוהלות בהראל פנסיה וגמל בע"מ, כדלקמן:

 1. קרן הפנסיה המקיפה "פסגות פנסיה מקיפה" תמוזג לקרן הפנסיה המקיפה "הראל פנסיה".
 2. קרן הפנסיה הכללית "פסגות פנסיה כללית" תמוזג לקרן הפנסיה הכללית "הראל פנסיה כללית".
 3. קופת גמל להשקעה "פסגותNEXT  גמל להשקעה" תמוזג לקופת גמל להשקעה "הראל גמל להשקעה".
 4. קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד "פסגות חסכון לכל ילד" תמוזג לקופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד "הראל חסכון לכל ילד".

 

תשומת לבך כי החל מיום ה-30 בספטמבר 2021 נדרש יהיה להעביר הפקדות להראל פנסיה וגמל בע"מ, באופן המפורט להלן:

​מוצר

​בנק

​סניף

​מספר חשבון

​הראל פנסיה מקיפה

​הפועלים- 12

​600

​496785

​הראל פנסיה כללית

​הפועלים- 12

​600

​444998

​הראל גמל להשקעה

​לאומי- 10

​800

29988119

​קרן הפנסיה ה.ע.ל*

​הפועלים- 12

​600

​367197

*יצוין כי אין שינוי בחשבון הבנק אליו נדרש להעביר הפקדות לקרן פנסיה ה.ע.ל. 

באפשרותך לעיין במדיניות ההשקעה הצפויה באתר חברת הראל בכתובת: www.harel-group.co.il. יובהר כי מדיניות ההשקעה הצפויה כאמור יכולה להשתנות.

לתשומת ליבך, בכפוף להוראות הדין, הנך רשאי להעביר את כספך, כולו או חלקו, בקופת הגמל לכל קופת גמל אחרת וכן להעביר את כספך, כולו או חלקו, מכל מסלול השקעה לכל מסלול אחר באותה הקופה כפי שתבחר.

כמו כן, זכויותיך ותנאיך בקופת הגמל ישמרו ולא תחול בהם פגיעה מעצם העברת הניהול והמיזוג. יובהר, כי אין באמור בכדי לפגוע בדמי הניהול שניתנו לך, לתקופה שאליה התחייבה פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ, וזאת בכפוף ובהתאם להוראות הדין. 

יובהר כי הראל פנסיה וגמל בע"מ רשאית, בהתאם להוראות הדין, לבצע שינויים בתקנון קופת הגמל ובזכויות העמיתים.

 • לצפייה בפרטים אודות מיזוג מסלולי ההשקעה בקרנות הפנסיה המקיפות יש ללחוץ כאן>>
 • לצפייה בתרשים מסוג "עץ", המציג את המבנה הצפוי של קרן הפנסיה המקיפה "הראל פנסיה" לאחר העברת הניהול והמיזוג יש ללחוץ כאן>>
 • לצפייה בפרטים אודות מיזוג מסלולי ההשקעה בקרנות הפנסיה הכלליות יש ללחוץ כאן>>
 • לצפייה בתרשים מסוג "עץ", המציג את המבנה הצפוי של קרן הפנסיה הכללית "הראל פנסיה כללית" לאחר העברת הניהול והמיזוג יש ללחוץ כאן>>
 • לצפייה בפרטים אודות מיזוג מסלולי ההשקעה בקופות גמל להשקעה יש ללחוץ כאן>>
 • לצפייה בתרשים מסוג "עץ", המציג את המבנה הצפוי של קופת גמל להשקעה "הראל גמל להשקעה" לאחר העברת הניהול והמיזוג יש ללחוץ כאן>>
 • לצפייה בפרטים אודות מיזוג מסלולי ההשקעה בקופות גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד יש ללחוץ כאן>>
 • לצפייה בתרשים מסוג "עץ", המציג את המבנה הצפוי של קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד "הראל חסכון לכל ילד" לאחר העברת הניהול והמיזוג יש ללחוץ כאן>>

לתשומת ליבך, החל מיום 1 באוקטובר 2021 ועד ליום 17 באוקטובר 2021 (כולל) מתבצעת הסבה של קרנות הפנסיה מפסגות להראל. תשומת לבך כי בתקופה זו תוכל/י להגיש בקשות באמצעות טפסים של הראל הנמצאים באתר הראל. פעולות שתבקשי/י לבצע בתקופה זו יבוצעו לאחריה ובכפוף להוראות הדין.

החל מיום 1 באוקטובר 2021  ועד ליום 25 באוקטובר 2021 (כולל) מתבצעת הסבה של קופת הגמל להשקעה וקופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד מפסגות להראל. תשומת לבך כי בתקופה זו תוכל/י להגיש בקשות באמצעות טפסים של הראל הנמצאים באתר הראל. פעולות שתבקשי/י לבצע בתקופה זו יבוצעו לאחריה ובכפוף להוראות הדין.

החל מיום 1 באוקטובר 2021 תוכל/י ליצור קשר עם מוקדי השירות לקוחות של הראל במספר: 2375*. 

בתום תקופות ההסבה תוכל/י לצפות בנתונייך ולבצע פעולות באזור האישי באתר האינטרנט של הראל.

​פרטי התקשרות עבור עמיתים

​פרטי התקשרות עבור עמיתים- מעסיקים בקופות מרכזיות לפיצויים

טלפון: 2735* או 03-7547777

ווטסאפ: 052-7544589

פקס: 03-7348048

פנייה בכתב: באמצעות "צור קשר" באתר הראל  או בדוא"ל:
harelps@harel-ins.co.il

כתובת אתר האינטרנט:
www.harel-group.co.il

טלפון: 03-5651089

פקס: 03-9205309

כתובת דוא"ל לפניות:
harel@malam-lts.com

כתובת אתר האינטרנט:
www.harel-group.co.il


נשמח לעמוד לשירותך, 
בברכה,
הראל פנסיה וגמל בע"מ