הודעה על העברת מוצרי פסגות לסלייס

הודעה מיום 11.8.2021 על העברת ניהול קופת גמל בניהול אישי וקרן השתלמות בניהול אישי לסלייס גמל בע"מ

הודעה מיום 11.8.2021 על העברת ניהול קופת גמל בניהול אישי וקרן השתלמות בניהול אישי לסלייס גמל בע"מ

הננו מתכבדים לעדכנך כי בכפוף לאישור הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ביום 30 בספטמבר 2021 יועבר הניהול של קופת הגמל בניהול אישי "פסגות גמל בניהול אישי" (מס' מס הכנסה, 1514, להלן: "קופת הגמל") וקרן השתלמות "פסגות גמל בניהול אישי" (מס' מס הכנסה 1515, להלן: "קרן השתלמות") מחברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ לחברת סלייס גמל בע"מ (להלן: "סלייס").

זכויותיך ותנאיך בקופת הגמל ובקרן ההשתלמות ישמרו ולא תחול בהם פגיעה מעצם העברת הניהול. יובהר, כי אין באמור בכדי לפגוע בדמי הניהול שניתנו לך, לתקופה שאליה התחייבה פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ, וזאת בכפוף ובהתאם להוראות הדין.

יובהר כי סלייס רשאית, בהתאם להוראות הדין, לבצע שינויים בתקנון קופת הגמל ובתקנון קרן ההשתלמות ובזכויות העמיתים.

לתשומת ליבך, בכפוף להוראות הדין, הנך רשאי להעביר את הכספים, חלקם או מלואם, בקופת הגמל ובקרן ההשתלמות לכל קופת גמל אחרת לאותה מטרה שתבחר.

לתשומת לבך כי החל מיום 1 באוקטובר 2021 ועד ליום 5 באוקטובר 2021 (כולל) מתבצעת הסבה של קופת הגמל וקרן ההשתלמות מפסגות לסלייס. תשומת לבך כי בתקופה זו תוכל/י להגיש בקשות באמצעות טפסים של סלייס הנמצאים באתר סלייס. 

פעולות שתבקש/י לבצע בתקופה זו יבוצעו לאחריה ובכפוף להוראות הדין. 

החל מיום 1 באוקטובר תוכל/י ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של סלייס במספר 03-5199333. בתום מועד ההסבה, כמפורט לעיל, תוכל לצפות בנתונייך ולבצע פעולות באזור האישי באתר סלייס.

אנו עושים את מירב המאמצים לפעול בהקדם להשלמת התהליך ומודים לך על ההבנה והסבלנות.

פרטים אודות חברת סלייס גמל בע"מ, ח.פ. 514767490

טלפון: 03-5199333  
פקס: 03-5199559
דוא"ל: service@slice.co.il
כתובת אתר האינטרנט: www.slice.co.il

בכבוד רב ובברכה,

סלייס גמל בע"מ