קרן הגידור פארטו אופטימום

פסגות פארטו אופטימום

קרן אופורטוניסטית המשקיעה באיגרות חוב HY, אגרות חוב להמרה ומניות בישראל ובחו"ל, תוך שימוש במגוון אסטרטגיות ובדגש על בחירה קפדנית ומצומצמת של ניירות ערך, כדי למצות הזדמנויות השקעה בשוק ההון.
על לקוחות הקרן נמנים לקוחות פרטיים, תאגידיים ומוסדיים.

הקרן נזילה ברמה חודשית, וסכום ההשקעה המינימלי הוא כ-2 מיליון שקלים.