קרן הגידור פארטו אקוויטי

פסגות פארטו אקוויטי

קרן ממוקדת מניות, אשר פועלת ליצירת ערך על בסיס ניתוח יסודי וזיהוי הזדמנויות בעלת פוטנציאל בטווח הנראה לעין.
פארטו אקוויטי משקיעה בניירות ערך בישראל ובחו"ל, תוך שימוש בנגזרים, במטרה להפחית את סטיית התקן הגלומה, ותוך שימוש במגוון אסטרטגיות רלוונטיות.
על לקוחות הקרן נמנים לקוחות פרטיים, תאגידים ומוסדיים.
הקרן נזילה ברמה חודשית, וסכום ההשקעה המינימלי הוא כ-2 מיליון שקלים.