תיקי השקעות במודל פארטו

תיק השקעות במודל פארטו

בתיק זה רכיב האג"ח מנוהל באסטרטגיה שמאפיינת קרנות גידור, עם אחזקות משמעותיות באיגרות חוב ספציפיות (2%-5%) שלעיתים קרובות ממומשות תוך זמן קצר.
לצד זאת, התיק שומר על חשיפה שוטפת לאג"ח בשוק המשני, ומתנהל כתיק אג"ח קונצרני שמטרתו לייצר תשואות עודפות לאורך זמן על מדדי התל בונד.
בתיק לא תהיה ככלל חשיפה לאג"ח ממשלתיות, למעט באירועים נקודתיים, כלומר, השקעת event-driven.
רכיב המניות מבוסס על אסטרטגיה של השקעה בחברות שבהן מומחי פסגות מעריכים שיתקיים תוך מספר חודשים ספורים אירוע נקודתי שיציף ערך.
במקביל, שילוב של עסקאות מיוחדות.
ניתן לנהל בחשיפה מנייתית של עד 50%.

שיעור מזומן גבוה באופן יחסי (5% - 20%) זאת במטרה לנצל את ההזדמנויות שנוצרות באפיקים לעיל.
סכום השקעה מינמלי בקרן, כ-2 מיליון ש"ח.