תיק השקעות במודל פארטו אופורטוניסטי

תיק השקעות במודל פארטו אופורטוניסטי

תיק המתמקד במספר מצומצם יחסית של מניות ואיגרות חוב, בדגש על חשיפה מטבעית, HY בארץ ובחו"ל ואג"ח Small-Mid Cap ומניות מגוונות.
ניתן לנהל בחשיפה מנייתית של עד 100%, ובסכום מינימלי של כ-3 מיליון ₪.