מסלולי השקעה בפסגות

הרכב תיק ההשקעות 

תיק השקעות מנוהל בפסגות ניירות ערך מורכב מהשקעה באגרות חוב ממשלתיות, אגרות חוב קונצרניות והשקעה במניות על פי אפיון צרכי הלקוח.
ניתן להשקיע ישירות בניירות ערך או באמצעות קרנות נאמנות, קרנות סל וקרנות מחקות.
בהתאם למדיניות ההשקעות, הנקבעת בוועדת ההשקעות, משולבים בתיק ניירות ערך ומתקבלות החלטות בנוגע לפיזור גיאוגרפי, חשיפה לסקטורים ולתחומי פעילות ועוד.

תיק השקעות מנוהל עם חשיפה מנייתית
פסגות ניירות ערך מציעה מגוון מסלולי השקעה, בהתאם לאפיון צורכי הלקוחות וטווח ההשקעה שלהם.
ניתן לבחור בין 13 מסלולי השקעה בעלי חשיפה מנייתית, תיק השקעות מנוהל-
עד 5% חשיפה למניות
עד 10% חשיפה למניות
עד 15% חשיפה למניות 
עד 20% חשיפה למניות
עד 25% חשיפה למניות
עד 30% חשיפה למניות
עד 35% חשיפה למניות
עד 40% חשיפה למניות
עד 50% חשיפה למניות
עד 60% חשיפה למניות
עד 70% חשיפה למניות
עד 75% חשיפה למניות
עד 100% חשיפה למניות

אפשרויות השקעה נוספות

תיק ללא מניות:
תיק השקעות מנוהל, המושקע באיגרות חוב קונצרניות ובאיגרות חוב ממשלתיות. החלוקה בין האפיק הקונצרני לאפיק הממשלתי נקבעת על ידי ועדת ההשקעות של פסגות ניירות ערך.

אג"ח מדינה ללא מניות: תיק השקעות מנוהל, המושקע באיגרות חוב ממשלתיות בלבד. בין הקריטריונים לבחירת איגרות החוב השונות: בסיס הצמדה (שקלי/צמוד מדד) וכן משך החיים הממוצע (מח"מ) של האיגרות השונות.

מסלולי השקעה מיוחדים: פסגות  ניירות ערך מציעה מגוון מסלולי השקעה ייחודיים, אשר מנוהלים על ידי מנהלי השקעות המתמחים בהם. אלה מבססים את החלטות ההשקעה שלהם על ניסיון רחב ועל מחקר רלוונטי למסלול ההשקעה הייחודי.

תיק השקעות חו"ל: תיק השקעות המנוהל בראייה גלובלית ועיקר החשיפה בו מתבצעת באמצעות ניירות ערך זרים. מיועד ללקוחות המעוניינים בניהול כספי המט"ח שברשותם ולתושבי חוץ. בהתאם לבקשת הלקוחות, ניתן לנהל את התיק בדולר, באירו בליש"ט, או בשקלים. בתיק זה ניתן דגש לשיקולי מיסוי, ומגבלות ייחודיות בהשקעה מחוץ לישראל.

תיק הכנסה קבועה: תיק השקעות מנוהל המאפשר ללקוחות לקבל סכום כסף קבוע מדי חודש. בתיק זה הלקוחות יכולים לבחור סכום אותו ירצו למשוך מדי חודש ותאריך לקבלת הכסף, והסכום המבוקש יועבר אוטומטית לחשבון הבנק.

תיק אג"ח קונצרני: מורכב מהשקעה סלקטיבית באיגרות חוב קונצרניות, שנבחנו על ידי מחלקות המחקר ונבחרו כמתאימות לפרופיל התיק. מטרת התיק להניב תשואה עודפת על פני איגרות חוב ממשלתיות למשך תקופה מוגדרת הסכום המינימלי להשקעה בתיק זה עומד על מיליון שקלים.