ניהול תיק השקעות לחברות ותאגידים

מומחיות בניהול השקעות עבור תאיגידים וחברות

מחלקת ההשקעות בפסגות עבור תאגידים וחברות הוקמה במטרה לענות על הצרכים הייחודים לכל תאגיד ציבורי או פרטי, בהתאם לדרישותיו ולאופי פעילותו.
שיטת העבודה החדשנית של פסגות בית השקעות, מאפשרת תמיכה מקיפה בהיבטים של מיסוי, רגולציה, חשבונאות ועוד. 
בין לקוחות המחלקה נמנות חברות מובילות במשק הישראלי, תאגידים גדולים, עיריות, עמותות, קיבוצים, מוסדות להשכלה גובהה, מלכ"רים ועוד.

מה כולל הלווי המקצועי והאישי של פסגות?

 • התאמת מבנה התיק ואופן ניהולו לצורכי התאגיד, על בסיס ניתוח פרטני של
  חשיפות התאגיד ואופק ההשקעה שלו.
 • טיפול אישי על ידי מנהל השקעות ותיק ומנוסה.
 • ליווי של מנהל קשרי לקוחות, המתמחה במגוון היבטים רלוונטיים לתחום הפעילות של התאגיד.
 • הפקת דוחות שוטפים בהתאם לדרישות הרגולטוריות ולבקשת
 • הלקוח. תדירות ואופי הדיווח מותאמים לכל תאגיד על פי צרכיו.
 • השתתפות מנהלי ההשקעות של פסגות בוועדות השקעות ובישיבות דירקטוריון בהן מוצגים ביצועי התיק, והצגת התחזיות של מחלקת המחקר והאסטרטגיה בפסגות.
  בנוסף, צריך לתרגם שלושה  טפסים של עמוד אחד כל אחד
 • גילוי נאות בדבר פירוט הנכסים הפיננסיים אליהם קיימת לבעל הרישיון "זיקה"
 • היתר עיסקא
 • תעודת כשרות