תהליך ההשקעות בפסגות

       תהליך ההשקעות בפסגות


ניהול תיק ההשקעות בפסגות מערב מגוון אנשי מקצוע מנוסים, אשר תורמים ממומחיותם ומניסיונם לביצועי התיק.


בחינה תקופתית
לאורך כל תקופת ההשקעה מדיניות ההשקעות תעודכן בהתאם לשינויים בצורכי הלקוח. בנוסף, תבוצע בדיקה תקופתית על מנת לבחון צורך בעדכון מסלול השקעה או במבנה התיק.

מחקר ואנליזה
פסגות רואה חשיבות רבה במחקר מעמיק ואיכותי.
כל החלטות ההשקעה, מבוססות על נתוני וניתוחי מאקרו-כלכלה, מיקרו-כלכלה וניתוחי כדאיות כלכלית.
בנוסף, מנהלי ההשקעות של פסגות מתעדכנים באופן שוטף באמצעות מפגשים עם חברות והשתתפות בפורומים כלכליים מקצועיים.

החלטות השקעה
ההחלטות מבוצעות בהתאם לאפיון צורכי הלקוחות, ועל פי מדיניות ההשקעות שנקבעת בוועדת ההשקעות של החברה, בהתבסס על ניתוחים מיקרו ומאקרו כלכליים מעמיקים של מחלקות המחקר והאנליזה. בוועדה, המתכנסת באופן קבוע, משתתפים המנהלים המקצועיים של פסגות ונציגי הדירקטוריון ומנהלי ההשקעות אחראים על פיזור של תיק ההשקעות באפיקים השונים (מניות, אג"ח וכו'). 

פעילות מסחר
הוראות ביצוע מועברות לסוחרי ניירות הערך, על בסיס ההחלטות של מנהלי ההשקעות בתיק. הסוחרים מבצעים את ההוראות בחשבון ההשקעות האישי של הלקוח.